Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul loteriei publicitare

de abonare la newsletter

01.11.2021 – 10.11.2021

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 50.000 lei, si avand contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Maria Gruita , in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitara de abonare la newsletter participa orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii concursului, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la campanie presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar fiind descalificati.

 

Art. 3. Durata

Campania publicitara de abonare la newsletter se va desfasura in perioada 01.11.2021 – 10.11.2021, iar extragerea castigatorului va avea loc in data de 15.11.2021, urmand ca acesta sa fie anuntat pe canalul de social media Facebook si pe site-ul organizatorului in termen de maximum 10 zile de la data extragerii.

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara de abonare la newsletter se desfasoara pe sitelul organizatorului www.eurogsm.ro si pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/, iar premiul se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Participarea la loterie implica cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

 

             Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participantii trebuie sa acceseze in perioada 01.11.2021 – 10.11.2021 site-ul www.eurogsm.ro sau pagina si postarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/, sa completeze formularul special de abonare  la newsletter, sa accepte Termenii si Conditiile si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si sa isi dea acordul pentru participarea la loteria publicitara. Campania este valabila doar pentru abonatii noi.

Urmand instructiunile de mai sus, participantul este inscris in concurs si poate castiga premiul oferit de Organizator, ca urmare a tragerii la sorti. In plus, beneficiaza de privilegiul de a primi cu o zi mai devreme decat restul clientilor, o selectie a ofertei de Black Friday care va fi pe site-ul www.eurogsm.ro.

Valoarea premiului este 1.849,90 (cu TVA inclus) si consta intr-un telefon Samsung Galaxy A52s 5G 6.5" Dual SIM Octa-Core awesome black, memorie de stocare 64 Gb, culoare black.

 

 

Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

O persoana se poate incrie in loterie o singura data, inscrierea fiind gratuita, doar daca indeplineste toate conditiile de inscriere.

Pentru a putea participa la Concurs, datele incluse in formularul special de abonare a Organizatorului trebuie sa fie reale si corecte.  Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitara se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 6. Conditii de validitate

Participatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba capacitate juridica deplina de exercitiu la data participarii;
 • sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti;
 • sa nu fie angajat al Organizatorului sau al tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate concursului sau ruda cu acestia, pana la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
 • sa fie abonat nou la newsletter; daca se constata ca persoana inscrisa este deja abonata, va fi descalificata;
 • sa acceseze si sa completeze corect formularul de abonare la newsletter de pe pagina  organizatorului https://eurogsm.ro.
 • Sau sa acceseze si sa completeze corect formularul de abonare la newsletter de pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/.
 • sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirmare primirea coletului (awb);

 

Art. 7. Acordarea premiului:

 

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicatiei disponibile pe site-ul de internet www.random.org la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, desemnati de catre acesta in acest scop.

 

Pe langa desemnarea castigatorului, conform aceleiasi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve, pentru eventualitatea in care castigatorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidata din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnarii castigatorului va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele castigatorului si premiul acordat pe profilul sau de Facebook, https://www.facebook.com/eurogsm.ro/  si pe site-ul https://www.eurogsm.ro , in maximum 10 (zece) zile de la data desemnarii.

Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe adresa de email cu care a participat la Concurs, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra in legatura cu acesta. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiului.

 

Castigatorul are la dispozitie 3 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea si de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicata de castigator prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiului va fi efectuata in baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS si e-mail, din partea curierului.

In cazul in care castigatorul nu solicita intrarea in posesia premiului, in termenul indicat de Organizator, castigatorul isi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactand rezerva desemnata si depunand toate eforturile necesare pentru a intra in legatura cu acesta. In cazul in care rezerva desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificat sau nu poate fi contactata, Organizatorul va dispune de premiu dupa cum va considera.

In cazul in care intervine oricare dintre urmatoarele situatii:

 • Castigatorul premiului nu confirma desemnarea sa si nu comunica adresa pentru trimiterea premiului in termen de 3 (trei) zile de la data contactarii sale;
 • Castigatorul renunta la premiu, renuntarea la premiu facandu-se in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la anuntarea castigatorului;
 • In orice alta situatie in care castigatorul este descalificat ca urmare a nerespectarii Regulamentului sau in conditiile Regulamentului;
 • In cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;
 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);
 • Castigatorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Castigatorul este descalificat si isi pierde dreptul asupra premiului si Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face in aceleasi conditii ca si contactarea castigatorului. Daca nici rezervele nu respecta conditiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si fani, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  si stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, CNP, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatiile publice din contul de facebook sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: contactarea castigatorului, intrarea in posesie premiului castigat, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrarea premiului, declaratii Anaf. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si prevederile legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezuma cunoasterea Regulamentului. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz in care nu veti putea participa la loteria publicitara si nu veti putea intra in posesia premiului castigat.

9.2. in vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor:

Dreptul la informare. - Acesta va permite sa fiti informat, inca din momentul la care se face colectarea modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezaluite ori transferate, ce drepturi aveti cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la stergerea datelor - Va permite sa obtineti stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Exista, totusi si exceptii de la aceasta regula, cum ar fi situtia in care unele date sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la rectificarea datelor – Va permite sa obtineti, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastre este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in urmatoarele situatii:

- exactitatea datelor este contestata de catre dumneavoastra, pentru perioda in care verificam corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizarii acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii in instanta;

- v-ati opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastra, pentru perioada in care se verifica daca interesele noastre legitime prevaleaza asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau in temeiul unui contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor dvs. atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situatia dvs. particulara sau in scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv crearii de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. EuroGsm Impex S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, va vom anunta.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere – in situatia in care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu va informeaza in termen de 3 luni cu privire la progresele sau la solutionarea planagerii, va puteti adresa instantelor judecatoresti competente.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.eurogsm.ro.

 

Art. 10. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 01.11.2021 pe site-ul Organizatorului, pe pagina de Facebook a Organizatorului si la sediul Organizatorului. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa pr@eurogsm.ro .

Euro Gsm Impex S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.eurogsm.ro .

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

 

Euro Gsm Impex S.R.L.

Data 29.10.2021

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.