Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul loteriei publicitare “Cadoul tech perfect de 8 martie” 01.03.2021-07.03.2021

Regulamentul loteriei publicitare

Cadoul tech perfect de 8 martie”

01.03.2021-07.03.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, si având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Olteanu Claudia-Veronica, in calitate de Marketing Manager.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitara Cadoul tech perfect de 8 martie poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, precum si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfaşura în perioada 01.03.2021-07.03.2021, iar extragerea castigatorului va avea loc în data de 08.03.2021 si va fi anuntat pe canalul de social media Instagram al Organizatorului in termen de maximum 7 zile de la data extragerii.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara “Cadoul tech perfect de 8 martie” se desfășoară pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

Participarea la loterie implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

 

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participanţii trebuie să acceseze în perioada 01.03.2021-07.03.2021 fotografia si postarea Concursului de pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, sa dea urmarire (follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ si să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 femei importante din viata ta”.

Urmând instructiunile de mai sus, participantii sunt înscrisi în concurs și pot câștiga unul din cele 3 premii oferite.

Valoarea produselor oferite cu titlu gratuit este 296,7 lei (cu TVA inclus), constau in: 3 bratari - Bratara Fitness Huawei Band 4 B29 Sport Band, sakura pink. Valoarea individuala a fiecarui premiu este 98,9 lei.

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate inscrie la loterie de mai multe ori, numarul de comentarii fiind nelimitat, cu conditia ca persoanele etichetate sa fie diferite. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa îndeplineasca toate condițiile de înscriere mentionate.

Pentru a putea participa la Concurs, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitară se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

Art. 6. Condiții de validitate

Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Să acceseze in perioada 01.03.2021-07.03.2021, fotografia Concursului de pe pagina https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ , sa dea urmarire (follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ si să eticheteze într-un comentariu la postarea (fotografia) concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 femei importante din viata ta”.

 • Sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului cu ajutorul codului PIN din patru cifre primit prin SMS;

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/ la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea câştigătorilor, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu (in total 6 rezerve), pentru eventualitatea în care vreunul din câştigători nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnării câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorului și premiul acordat pe profilul său de Instagram, https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ in maximum 7 zile de la data desemnării.

Câştigătorii vor fi anunțați de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care au participat la Concurs, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu aceștia. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor.

 

Câştigătorii au la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigători prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS și e-mail, din partea curierului.

În cazul în care un câștigator nu solicită intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezervele desemnate și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acesta. În cazul în care rezerva 1 desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, se apeleaza la a doua rezerva. În cazul în care nici a doua rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

 • Câştigătorul premiului nu confirma desemnarea sa şi nu comunica adresa pentru trimiterea premiului în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactării sale;

 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea câştigătorului;

 • În orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiile Regulamentului;

 • in cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;

 • nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);

 • câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervelor extrase se face în aceleaşi condiţii ca si contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi fani, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de Instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrarea premiului, declaratii Anaf. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă puteti retrage oricand consimțământul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz în care nu veti putea participa la loteria publicitara și nu veti putea intra în posesia premiului câștigat.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.eurogsm.ro.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 01.03.2021 pe site-ul www.eurogsm.ro. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa internet@eurogsm.ro sau numărul de telefon 0264-450.450.

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii premiilor în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

Euro Gsm Impex S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.eurogsm.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

Euro Gsm Impex S.R.L.

Data 25.02.2021

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.

 • Rate fara dobanda prin ING Credit Card

  Ai 6 rate fara dobanda prin ING Credit Card.