Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul campaniei

“Pregateste-te de smart vara!
13.05.2021 – 20.05.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, si având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Olteanu Claudia-Veronica, in calitate de Marketing Manager.

 

Art. 2. DREPT DE PARTICIPARE

La campania “Pregateste-te de smart vara!desfăşurată în perioada 13.05.2021 – 20.05.2021, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata si locul de desfasurare a campaniei

Campania “Pregateste-te de smart vara!se desfasoara în perioada 13.05.2021 – 20.05.2021, pe site-ul web al Organizatorului,  www.eurogsm.ro.

 

Art. 4. Mecanismul de desfasurare al campaniei

Organizatorul va acorda clientilor, care in perioada 13.05.2021 – 20.05.2021 fac achizitii de produse de pe site-ul www.eurogsm.ro in valoare de minimum 400 lei (TVA inclus), o reducere sub forma unui Voucher de 10% la urmatoarea comanda (TVA inclus), pe care clientul va putea sa il foloseasca pentru achizitii online de pe site-ul www.eurogsm.ro in perioada 21.05.2021 – 10.06.2021 la categoria de produse „Pregateste-te de smart vara”.

Pentru a beneficia de Voucherul cadou, clientul va face achizitii de produse de minimum 400 lei (TVA inclus)/ per cosul de cumparaturi, fara ca acesta sa includa taxa de transport.

Clientul va primi codul voucherului pe email, dupa confirmarea comenzii din partea departamentului de suport clienti.

Voucherul cadou va putea fi folosit o singura data pentru orice achizitii efectuate pe site-ul www.eurogsm.ro, la produsele din categoria „Pregateste-te de smart vara”, in perioada 21.05.2021 – 10.06.2021. Pentru a utiliza voucherul cadou, clientul va introduce in campul “CODURI PENTRU DISCOUNT”, codul voucherului primit individual pe email.

In cazul in care comanda initiala este anulata sau livrarea este refuzata, voucherul va fi anulat. In cazul in care comanda este returnata si voucherul primit a fost deja utilizat, clientul va restitui valoarea voucherului.

Reducerea se ofera clientilor conform prevederilor art. 16 litera d) din OG 99/2000   privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa.

 

Art. 5. Condiţii de validitate

Pentru a participa la campanie, participantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;
 • să nu fie angajaţi ai Organizatorului şi ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei ori ruda cu aceste persoane până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie);
 • să achizitioneze, în perioada 13.05.2021 – 20.05.2021, produse in valoare minimum 400 lei din magazinul online www.eurogsm.ro, conform specificatiilor din art. 4 din prezentul Regulament.
 • Voucherul cadou de 10% discount va putea fi folosit o singura data pentru orice achizitii efectuate pe site-ul www.eurogsm.ro, in perioada 21.05.2021 – 10.06.2021.
 • Pentru a utiliza voucherul cadou, clientul va introduce in campul “CODURI PENTRU DISCOUNT”, codul voucherului primit individual pe email.

 

Art. 6. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 9. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

9.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter persoanal ale clientilor, persoane fizice si ai reprezentantilor persoanleor juridice, in calitate de Operator. Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata si sunt urmatoarele: numele, prenumele, adresa si semnatura, fiind necesare in vederea emiterii facturii si a indeplinirii obligatiilor legale din domeniul financiar-contabil. Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele dvs.personale, insa nefurnizarea datelor mentionate mai sus conduce la imposibilitatea acordarii reducerii.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii, colaboratori si contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi.

9.3. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale numai atata timp cat prevede legislatia privind contabilitatea (5-10 ani).

9.4. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro .

Dreptul la informare. - Acesta va permite sa fiti informat, inca din momentul la care se face colectarea modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi aveti cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la stergerea datelor - Va permite sa obtineti stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Exista, totusi si exceptii de la aceasta regula, cum ar fi situtia in care unele date sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la rectificarea datelor – Va permite sa obtineti, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastre este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar să nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in urmatoarele situatii:

- exactitatea datelor este contestata de catre dumneavoastra, pentru perioda in care verificam corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizarii acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții in instanta;

- v-ati opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastra, pentru perioada in care se verifica daca interesele noastre legitime prevaleaza asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau in temeiul unui contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situatia dvs. particulara sau in scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv crearii de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Euro Gsm Impex S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, va vom anunta.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere – in situatia in care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu va informeaza in termen de 3 luni cu privire la progresele sau la solutionarea planagerii, va puteti adresa instantelor judecatoresti competente.

 

Art. 10.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de  13.05.2021  pe site-ul www.eurogsm.ro si la sediul Organizatorului (conform programului de lucru al unităţii). Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa internet@eurogsm.ro sau numarul de telefon 0743.044.447.

 

Euro Gsm Impex S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.eurogsm.ro .

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică  sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

 

Euro Gsm Impex S.R.L.

Data 12.05.2021

 

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.

 • Rate fara dobanda prin ING Credit Card

  Ai 6 rate fara dobanda prin ING Credit Card.