Chat with us, powered by LiveChat

REGULAMENT COMERCIAL 

”Ramai mereu conectat fara grija bateriei”

15.09.2022-25.09.2022

 

Art. 1. ORGANIZATOR 

Euro Gsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj si punctul de lucru in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.110, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 50.000 lei, si avand contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager Proiect.

Art. 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Campania promoţională ”Ramai mereu conectat, fara grija bateriei” se desfăşoară în perioada 15.09.2022-25.09.2022 pe site-ul Organizatorului (www.eurogsm.ro) și este supusă unor termene si condiții. 

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE 

La campanie poate participa orice persoană fizică sau juridica cu domiciliul/reşedinţa în Romania, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în organizarea si derularea campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

Participarea la campania promoţională presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare. 

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi. 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania ”Ramai mereu conectat fara grija bateriei” este valabila din data de 15.09.2022 (inclusiv) pana in data de 25.09.2022 (inclusiv). Campania se va derula pe site-ul organizatorului www.eurogsm.ro in limita stocului disponibil.

Pentru o selectie de smartphone-uri cu valoare peste 890 lei, semnalizate in paginile de categorie cu bulina de Cadou, achizitionate de pe site-ul www.eurogsm.ro in perioada campaniei, cumparatorii vor primi cadou:

 • O baterie externa personalizata, 4000 mAh, silver

in functie de modelul de telefon ales, in limita stocului disponibil al telefoanelor selectate. 

Un client poate primi cadoul doar la modele de telefoane semnalizate in paginile de categorie cu bulina de Cadou. In cazul epuizarii stocului de telefoane disponibile pentru campanie sau a cadourilor, campania se suspenda. 

Cadoul va fi livrat alături de telefonul comandat de catre client in termenul comunicat in confirmarea de comanda, iar pe factura va fi evidentiat cu titlul de gratuitate al acestora, avand “promo” in denumire si cu valoare de vanzare 0 lei.

Termenul de retur al produselor comandate in Campania ”Ramai mereu conectat, fara grija bateriei” este de 30 zile calendaristice, pentru clientii personae fizice. In caz de retur se va returna si produsul primit Cadou. Persoanele juridice nu au dreptul de retur.

Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu prevederile art. 50 litera c) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificări şi completări. Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internet a Organizatorului.

 

Art. 5. CONDIŢII DE VALIDITATE 

Pentru a putea participa la Campanie participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 • să aibă capacitate juridică deplina de exerciţiu la data participării; 
 • sa nu fie angajat al Organizatorului; 
 • in cazul persoanelor fizice, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data de începere (participarii) a campaniei; 
 • să acceseze, în perioada 15.09.2022-25.09.2022, site-ul EuroGsm: www.eurogsm.ro și să achizitioneze unul din smartphone-urile disponibile pe site-ul organizatorului, cu valoare peste 890 lei, semnalizate in paginile de categorie cu bulina de Cadou 

 

Art. 6. CADOURI

 

Cadourile oferite sunt:

 

 • 30 buc – baterii externe personalizate, 4000 mAh, silver

 

Valoarea totală a premiilor este de 2693.56 lei (TVA inclus). Cadou este doar pentru modelele de telefoane semnalizate pe site cu bulina Cadou. Pentru fiecare telefon se va acorda un singur cadou.

Nu este posibilă înlocuirea premiului castigat cu alte beneficii si nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia. Cadoul se oferă în limita stocului de telefoane disponibile si in limita stocului de cadouri disponibile.

Art. 7. LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului. 

Art. 8. PRELUCRAREA ŞI STOCAREA DATELOR PERSONALE 

8.1 Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti (cumparatori) cu ocazia achizitionarii si utilizarii produselor, respectiv numele si prenumele, adresa, datele contului bancar, numarul de telefon si adresa de e-mail sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: in scopul livrarii produselor comandate, emiterii facturii, comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari in legatura cu comanda si utilizarea produselor, in scopul restituirii contravalorii produselor returnate. 

8.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii, colaboratori si contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. 

8.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulate o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu character personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o. 

8.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. 

8.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate in scop contractual si legal (de ex.Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila) numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare. 

8.6. Pentru mai multe detalii cititi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.eurogsm.ro.

 Art. 9. FORŢA MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 

 Art. 10.  DIVERSE 

Acest regulament oficial este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 15.09.2022 pe site-ul www.eurogsm.ro. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa punctu;lui de lucru din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 110, judet Cluj sau pe e-mail la adresa pr@eurogsm.ro.

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii reducerii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a campaniei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea acesteia, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri. 

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate pe site-ul www.eurogsm.ro. 

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere. 

 

EuroGsm Impex S.R.L. 

Data 15.09.2022

 

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Platesti in 3 sau 4 rate prin card de debit

  Alege in pagina de finalizare comanda plata in rate Oney, pentru comenzi in valoare de peste 450 de lei. Detalii aici.