Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul loteriei publicitare

“Ia cu tine vibe-ul muzicii preferate”

12.12.2022 - 18.12.2022

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj  si punctul de lucru in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.110, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 50.000 lei, si avand contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager Proiect.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitara Ia cu tine vibe-ul muzicii preferate poate participa orice persoana fizica cu varsta

de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii loteriei publicitare, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si ai tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la campanie presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar fiind descalificati.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfasura in perioada 12.12.2022 - 18.12.2022, iar extragerea castigatorului va avea loc in data de 19.12.2022 si va fi anuntat pe canalul de social media Instagram in termen de maximum 10 zile de la data extragerii.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara Ia cu tine vibe-ul muzicii preferate se desfasoara pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, iar premiile se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Participarea la loterie implica cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

 

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participantii trebuie sa acceseze in perioada 12.12.2022 - 18.12.2022 fotografia si postarea loteriei publicitare de pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, sa dea urmarire (follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, sa eticheteze (taguiasca) in comentariul de la postarea loteriei publicitare  2 (doua) persoane din lista de prieteni care iubesc gadgeturile cool si muzica.

Urmand instructiunile de mai sus, participantii sunt inscrisi in loteria publicitara si pot castiga premiul oferit.

Valoarea produsului oferit cu titlu gratuit este 399.90 Lei (cu TVA inclus) si consta in 1 buc Casti Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live, mystic white, reprezentand 1 premiu.

 

Denumire

Cantitate

Valoare totala cu TVA

Casti Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live, mystic white

1

399.90 Lei

 

Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

O persoana se poate inscrie in loterie de mai multe ori, cu conditia ca persoanele etichetate sa fie diferite, cu respectarea tuturor celorlalte condiții din regulament.

Pentru a putea participa la loteria publicitara, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului trebuie sa fie reale si corecte.  Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitara se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

Art. 6. Conditii de validitate

Participatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba capacitate juridica deplina de exercitiu la data participarii;
 • sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti;
 • sa nu fie angajat al Organizatorului sau al tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate loteriei publicitare sau ruda cu acestia, pana la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
 • Sa acceseze fotografia loteriei publicitare de pe pagina https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ , sa dea urmarire (follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ si sa eticheteze intr-un comentariu la postarea (fotografia) loteriei publicitare 2 (doua) persoane din lista de prieteni;
 • Sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului cu ajutorul codului PIN din patru cifre primit prin SMS;

 

Art. 7. Acordarea premiului:

 

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicatiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/  la punctul de lucru al Organizatorului din Cluj Napoca, Calea Turzii, nr.110 judet Cluj, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, desemnati de catre acesta in acest scop.

 

Pe langa desemnarea castigatorului, conform aceleiasi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve pentru premiu, pentru eventualitatea in care vreunul din castigatori nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidata din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnarii castigatorului va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar     Organizatorul loteriei publicitare va face public numele castigatorului si premiul acordat pe profilul sau de Instagram, https://www.instagram.com/eurogsm.ro/  in maximum 10 zile de la data desemnarii.

Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care a participat la loteria publicitara, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra in legatura cu acesta. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor.

 

Castigatorul are la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea si de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicata de castigator prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata in baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS si e-mail, din partea curierului.

 

In cazul in care castigatorul nu solicita intrarea in posesia premiului, in termenul indicat de Organizator, castigatorul isi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactand rezervele desemnate si depunand toate eforturile necesare pentru a intra in legatura cu acestea. In cazul in care rezerva 1 desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, se apeleaza la a doua rezerva. In cazul in care nici a doua rezerva desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, Organizatorul va dispune de premiu dupa cum va considera.

In cazul in care intervine oricare dintre urmatoarele situatii:

 • Castigatorul premiului nu confirma desemnarea sa si nu comunica adresa pentru trimiterea premiului in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactarii sale;
 • Castigatorul renunta la premiu, renuntarea la premiu facandu-se in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea castigatorului;
 • In orice alta situatie in care castigatorul este descalificat ca urmare a nerespectarii Regulamentului sau in conditiile Regulamentului;
 • in cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;
 • nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);
 • castigatorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Castigatorul este descalificat si isi pierde dreptul asupra premiului si Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face in aceleasi conditii ca si contactarea castigatorului. Daca nici rezervele nu respecta conditiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Art. 8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si fani, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  si stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorului, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de Instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrarea premiului, declaratii ANAF. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz in care nu veti putea participa la loteria publicitara si nu veti putea intra in posesia premiului castigat.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predarea premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul eurogsm.ro

 

Art. 10. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 12.12.2022 pe site-ul www.eurogsm.ro. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.110, jud. Cluj, pe e-mail la adresa internet@eurogsm.ro sau numarul de telefon 0264-450.450.

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii premiilor in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

Euro Gsm Impex S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.eurogsm.ro.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

 

EuroGsm Impex S.R.L.

Data 12.12.2022

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Platesti in 3 sau 4 rate prin card de debit

  Alege in pagina de finalizare comanda plata in rate Oney, pentru comenzi in valoare de peste 450 de lei. Detalii aici.